Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
18   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
19   Pöytäkirjantarkastajien valinta
20   Kokouksen työjärjestys
21   Vs. tekninen johtaja/kiinteistöpäällikkö Jouni Laajalan kuuleminen
22   Lukion rehtori Merja Eilolan kuuleminen
23   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Puranen Reijo Puheenjohtaja
Isoniemi Esko Varapuheejohtaja
Peltokorpi Jussi Jäsen
Ainassaari Seija Sihteeri