Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
142   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
143   Pöytäkirjantarkastajien valinta
144   Kokouksen työjärjestys
145   Ilmoitusasiat
146   Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
147   Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 pitämän kokouksen täytäntöönpano
148   Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2017
149   Edustajien valinta Suomen Kuntaliiton kuntapäiville
150   Kaupungin edustaja ja varaedustaja kutsuntalautakunnassa
151   Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa 2017-2021
152   Kaupungin edustus asunto-, kiinteistö- ja osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa
153   Kaupungin edustus tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa
154   Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen
155   Maanhankinnan ja kaavoituksen ohjausryhmän nimeäminen
156   Pohjois-Pohjanmaan osallistuminen valinnanvapauspilotointiin
157 Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020
158   Hallintosääntö
159   Kaupungin ilmoitukset 1.6.2017 alkaen
160   Kaupunginvaltuuston koollekutsuminen 2017-2021
161 Talouskatsaus 1.1. - 30.6.2017
162 Talousarvioraami 2018
163   Hulevesimaksu vuosille 2017 ja 2018
164   Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta 1.6.2017-31.5.2021
165   Tekninen lautakunta toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021
166 Lausunto PoPSTer -hankkeen loppuraportista
167   Suunnittelutarveratkaisu / kiinteistötunnus 69-401-13-174
168   Poikkeamislupahakemus / kiinteistötunnus 69-401-4-197
169   Poikkeamislupahakemus / kiinteistötunnus 69-5-520-6
170   Poikkeamislupahakemus / kiinteistötunnus 69-2-222-3
171 Asemakaavan muutoshakemus 2. kaupunginosassa Roikola kortteli 226
172   Vuoden 2017 kiinteistöveron huojennushakemus/Siiponkosken kyläyhdistys ry
173   Vuoden 2017 kiinteistöveron huojennushakemus/Haapajärven Jääurheilukeskus Oy
174   Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021
175   Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Ekman Veikko Jäsen
Myllylä Teija Puheenjohtaja
Nikula Maarit I varapuheenjohtaja
Niska Maritta Jäsen
Paananen Teijo Jäsen
Ranua Paavo II varapuheenjohtaja
Savola Ulla Jäsen
Viitala Matti Jäsen
Isoniemi Esko Varajäsen
Peltoniemi Esko Kv:n pj.
Nahkanen Jari Kv:n I vpj.
Kananen Unto Kv:n II vpj.
Uusivirta Juha Kaupunginjohtaja
Vesamäki Unto Talous- ja hallintojohtaja